Hvordan virker Taxiskift.no?

Når du har fått tilsendt brukernavn og passord for eier logger du deg inn. For og redigere og opprette kjøreplan og sjåfører bruker du øverste svarte felt med teksten:

Menu

Opprette kjøreplan for et løyve

Trykk på ”Bil parkert”. Deretter : ”Legg til parkering”. Skriv inn løyvenummer og hvor den er parkert. Huk av for aktiver og lagre.. Gå tilbake til kjøreplan og du ser at kalender for en bil er opprettet.

Legge inn sjåfører

Trykk på: ”Sjåfør”. Deretter på: ”Legg til sjåfør”. Fyll ut info om sjåføren og gi han unikt brukernavn og passord. Han kan senere redigere passordet han får. Legg inn om han er fast sjåfør eller reserve og kryss av for hvilke skift han ønsker å kjøre. Navnet hans vil senere dukke opp som alternativ når du redigerer kjøreplanen. Huk av for aktiver og lagre.

Opprette oversikt over verksted

Trykk på ”Verksted”. Deretter : ”Legg til verksted”. Legg inn ønsket info. Huk av for aktiver og lagre.

Redigere kjøreplan

Eier kan redigere alt på kjøreplanen.

Den går 12 uker inn i fremtiden.

Sjåfører kan ikke sette seg opp på ledige skift, eller fjerne seg fra skift han er oppsatt på, for de førstkommende 7 dager, og heller ikke de 4 siste ukene av de 12 ukene planen er på. Han kan kun sette seg opp på ledige skift og fjerne seg fra samme i uke 2-8 inn i fremtiden. Fordi eier trenger å vite endringer de neste 7 dagene, må sjåføren kontakte eier om han vil ha skift eller ønsker fri. Kun eier kan redigere de første 7 dager.

De siste 4 uker av de 12 inn i fremtiden kan kun eier redigere. Dette fordi det er eier som styrer og faste sjåfører og avtalte skift legges inn før sjåførene slippes til. En god rutine er å oppdatere 2 ganger i måneden. For eksempel. 1. og 15.

Helt til venstre står det ”dagskift / nattskift/”. Trykk på hva du vil redigere, for eksempel. Dagskift. Da åpner alle dagskiftene for valg av sjåfør. De sjåførene som er registrert med ønske om kjøring på dagen kommer øverst. Trykk på sjåførens navn og han blir registrert på den aktuelle dagen. Du kan også redigere fortere om du bruker Tabulator knappen (Tab) på tastaturet. To trykk og du hopper frem til neste dag. Deretter taster du første en eller to bokstaver av navnet og riktig person kommer opp. To trykk til på Tab knappen og du hopper videre til neste dag. Husk å lagre når du har lagt inn hele uka.

Du kan bruke TaxiSkift i mobil versjon uten at den er pakket i en App Store-program.

Iphone

Hvis du ønsker å raskt kunne få tilgang til disse områdene fra startskjermen, følger du disse trinnene:

  • Launch Safari på iPhone
  • Browse til en ønsket mobil site (de fleste sites vil automatisk omdirigere deg til mobilversjonen når de finner ut at du bruker en iPhone)
  • Klikk Favoritter-knappen (+) nederst i Safari
  • Klikk "Add to Home Screen"
  • Skriv et navn for ikonet som vises på startskjermen
  • Klikk på "Add"-knappen